Home / Giao Lưu / Seo dễ hay khó? Khó hay dễ?

Seo dễ hay khó? Khó hay dễ?

Seo dễ hay khó?

Seo mà dễ thì ai mà chẳng làm, cần gì phải học, seo mà không tốn công thì cần gì phải seo, seo mà kêu ngại thì đừng seo, seo mà chán thì đừng làm, seo mà buồn thì đi ngủ, seo mà không xong thì đi tắm, seo mà lên top thì cười to, seo mà xuống dốc thì seo lại, seo mà giàu thì cứ seo, seo mà nghèo thì đừng seo, seo mà văn vở google nó thích, seo mà copy thì google nó chê, seo quá tay google nó giết, seo lỗi google tạm tha.

Seo dễ hay khó? Do Seoer mà thôi!

seo de hay kho

About whywhy

Check Also

seophui

SEO PHỦI – chưa kịp phủi tay đã lên top

Đọc tiêu đề thấy bá đạo thế thôi nhưng thật ra cũng chỉ gần thế …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *