Danh sách website .Gov, .Edu đi Link

1.http://e-learning.noip.gov.vn/login/index.php 2.http://www.moit.gov.vn/web/guest/diendan 3.http://www.ciren.gov.vn/forums/usercp.php 4.http://khoahoccongnghehanam.gov.vn/D…s&m=5170&#5170 5.http://www.soytekhanhhoa.gov.vn/forum/ 6.http://thi.moet.gov.vn/?page=9.4

Read More »

Hướng dẫn seo off page

Hướng dẫn Seo Off page Sau khi lập web site nhiều bạn thắc mắc không biết thế nào để website của mình có thể xuất hiện trên top của Google Thì ngoài kỹ thuật SEO on-page mà trong bài viết trước Siêu Web đã đề cập, SEO off-page cũng là công việc …

Read More »

Giới thiệu “Tàu Tốc Hành”

SEO (Search Engine Optimization): tối ưu công cụ tìm kiếm là kỹ thuật cải tiến hệ thống trang web công ty để phù hợp nhất với những tiêu chí đánh giá của các công cụ tìm kiếm (Google) đề ra (tiêu đề trang, thẻ meta, sơ đồ trang web…). Thuật ngữ này khá quen …

Read More »