Tôi không dám công bố bởi gia đình tôi sở hữu ơn nhà chồng, mặc dầu tôi muốn ly hôn quách cho đỡ tủi khổ bởi vì bắt buộc làm “vợ hờ”

Tôi ko dám báo cáo vì gia đình tôi có ơn nhà chồng, mặc dù tôi muốn ly hôn quách cho đỡ tủi khổ vì bắt buộc làm cho “vợ hờ” của một người chồng vô tâm và trơ trẽn. Niềm tin sai chỗ Tôi và hắn học cùng khóa …

Read More »