Báo cáo cá basa đông lạnh

Lên tiếng tiêu chuẩn chất lượng cá basa đông lạnh. Tại sao cần công bố sản phẩm? Nghị định 38/2012/NĐ-CP của chính phủ quy định Các tổ chức, cá nhân đang nhập cuộc sản xuất kinh doanh thực phẩm tại vietnam trươc khi đưa item ra tiêu thụ trên hoạt động mua bán phải tiến …

Read More »