Cuộc sống gia đình cũng tương đối nhái. Thế nhưng mà có một vấn đề khiến cho quan hệ giữa tôi và hậu phi thường xuyên bất hòa, ấy là chuyện phi tần tôi với tính bủn xỉn.

thê thiếp chồng tôi đã sống cùng nhau được 4 năm. công ty thám tử sài gòn Cuộc sống gia đình cũng khá nhái. Thế nhưng mà với 1 vấn đề làm cho quan hệ giữa tôi và vợ thường xuyên bất hòa, ấy là chuyện cung phi tôi có tính keo …

Read More »