Home / Tạp Chí Seo Top / Nofollow và Dofollow có tác dụng gì trong seo?

Nofollow và Dofollow có tác dụng gì trong seo?

Nofollow và Dofollow có tác dụng gì trong seo?

backink-nofollow-va-dofolow
backink-nofollow-va-dofolow
[3:55:49 PM] Băng  Tâm: Về bản chất link link nf hay df không khác gì nhau cả. Google phân định link df và nf để đánh giá và qui chuẩn chất lượng website từ các backlink trỏ về
[3:56:10 PM] Băng  Tâm: Link df và Link nf khác hoàn toàn so với backlink df và backlink nf
[3:56:43 PM] Băng  Tâm: Sự phân biệt đó cho Google biết được đâu là những liên kết được cấp phép truy cập và không được cấp phép truy cập
[3:57:03 PM] Băng  Tâm: Nhưng khi có click từ link nf trỏ về website, đó trở thành backlink nf và tăng trust site
[3:57:18 PM] Băng  Tâm: Khi đó backlink nf lại trust rất cao
[3:57:34 PM] Băng  Tâm: Nên để giữ chất lượng site mình, tất cả các MXH đều để link nf
[3:57:44 PM] Băng  Tâm: Nhưng vì tỉ lệ click quá cao từ đó vê
[3:58:10 PM] Băng  Tâm: Lại vô tình làm tăng traffic, điểm boundrate, time on site, return traffic—> tăng trust site. Nên dần dần backlink nf được xem là rất quan trọng và cần có cân đối. Cân đối từ số lượng đến traffic trỏ về từ đó + backlink df
[4:01:12 PM] Đất Xanh Việt Nam: THẾ MN NGHĨ NOFOLOW NHIỀU HƠN HAY DOFOLOW NHIỀU HƠN LÀ TỐT CHO WEB)
[4:01:26 PM] Băng  Tâm: Không có tốt hơn hay xấu hơn
[4:01:33 PM] Băng  Tâm: Mà là tùy chiến dịch để triển khai
[4:01:43 PM] Băng  Tâm: nhiều người cứ apply 1 kiểu cho tất cả chiến dịch
[4:01:46 PM] Băng  Tâm: Sai lầm
[4:01:54 PM] Băng  Tâm: Có nhiều người chạy MXH cũng đủ top

About whywhy

Check Also

Dofollow-and-nofollow-link

Tác dụng của link Nofollow như thế nào trong seo?

THẢO LUẬN VỀ “TÁC DỤNG CỦA LINK NOFOLLOW NHƯ THẾ NÀO TRONG SEO?” [5:45:15 PM] …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *