Home / Lĩnh Vực Trao Đổi / Thương Mại Điện Tử

Thương Mại Điện Tử

2016 – Năm Social Marketing lên ngôi

pinterest-ecommerce-rich-pins

Trong những năm gần đây, chúng ta có thể thấy sự lên ngôi của Social Commerce (mạng xã hội thương mại) trong thị trường thương mại điện tử của Việt Nam. Các bạn có thể thấy với viêc nhà nhà dùng Facebook, người người dùng Facebook thì việc tiếp thị …

Read More »