Home / Hướng Dẫn Seo Top / Seo Nội Dung / 12 Million List Scrapebox 2015 -2016 : Danh sách các blog, website wordpress ( update liên tục)

12 Million List Scrapebox 2015 -2016 : Danh sách các blog, website wordpress ( update liên tục)

123Đây mình tìm kiếm và lọc trên internet tự tổng hợp từ hơn 50 nghìn domain và tổng cộng hơn 10 triệu link comment. Trong 10 triệu link này chưa chạy, nếu chạy phải mất 15 ngày trở lên, tỷ lệ thành công được khoảng 3-4 triệu comment.
Dung lượng lớn nên a/e gửi email tailieuhay247@gmail.com để tìm các gửi cho mọi người nhé.

Danh sách này nhiều link comment được, tuy nhiên cần soạn lại nhiều phần comment sao cho tỷ lệ thành công cao nhất nhé.
Thắc mắc gì cứ email cho tớ,tớ dùng tool này cũng khá nhiều rồi.

About whywhy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *